Levering med ca. 3 til 4 arbejdsdage. Gratis Prøver
Tilbagesendelsespolitik

Artikel 15 Forbrugerkunder

I denne artikel gælder følgende definitioner:

Periode: Den periode, hvor forbrugeren kan gøre brug af annullationsretten.

Forbruger: En person, der handler med formål, der hovedsagelig er uden for deres fag, virksomhed, håndværk eller profession

Annullationsret: Evnen for forbrugere til at vælge fra inden for perioden for aftale om fjernsalg.

Aftale om fjernsalg: Betyder en kontrakt indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger under et organiseret distributionssalg eller tjenesteydelsessystem uden samtidig fysisk tilstedeværelse af den erhvervsdrivendes og forbrugeren, men udelukkende vha. et eller flere fjernkommunikationsmidler til og med tidspunktet, hvor kontrakten afsluttes.

a) Forbrugeren kan annullere aftale om fjernsalg uden nogen årsag inden for en periode af 14 dage. Perioden begynder dagen efter varerne er modtaget (eller på anden vis skriftligt aftalt mellem forbrugeren og kontrahentens repræsentant).

b) Hvis forbrugeren ønsker at udøve annullationsretten, skal han/hun formidle dette til kontrahenten [via model-annulleringsformularen (eller på anden måde skriftligt)].

c) Så snart som muligt, men mindst inden for 14 dage (fra dagen efter den i stk. 2 nævnte dato) skal forbrugeren returnere varerne pr. post eller til en bestemt repræsentant for kontrahenten (dette gælder ikke, hvis kontrahenten har tilbudt at samle varerne selv). Forbrugeren vil siges at have observeret tidspunktet for returnering af varerne under alle omstændigheder, hvis det er inden for perioden.

d) I denne periode vil forbrugeren ikke udpakke eller bruge varerne, medmindre det er absolut nødvendigt for at vurdere, om forbrugeren ønsker at beholde varerne. Hvis forbrugeren beslutter at udøve annullationsretten, skal varen returneres til kontrahenten med alt tilbehør (hvis det er tilfældet) og [hvis [rimeligt] muligt] i originaltilstand med emballage i overensstemmelse med returinstruksen fra kontrahenten.

e) Det er forbrugeren, der skal sikre, at (og om nødvendigt fremlægge bevis for, at) annullationsretten er udøvet i overensstemmelse med disse vilkår.

f) Hvis forbrugeren udøver annullationsretten, skal forbrugeren betale omkostningerne ved returnering af varerne (f.eks. fragtomkostninger).

g) Hvis forbrugeren allerede har betalt købsprisen for varer, der er returneret, skal kontrahenten tilbagebetale forbrugeren så hurtigt som muligt, og senest 14 dage efter at varen er modtaget af kontrahenten [i en forholdsvis tilfredsstillende tilstand i overensstemmelse med disse vilkår ].

h) Kontrahenten kan udelukke forbrugerens annullationsret, hvor stk. i finder anvendelse. Udelukkelse af ??annullationsretten er kun tilgængelig, hvis det er gjort klart for forbrugeren i tilbuddet eller under alle omstændigheder, inden kontrakten er indgået.

i) Udelukkelse af annullationsretten er mulig for varer:

i. som er udfærdiget af kontrahenten i overensstemmelse med specifikationer fra forbrugeren;
ii. der er af klart personlig af natur;
iii. [som ikke kan returneres på grund af deres natur];
iv. som er fordærvelige;
v. hvis pris afhænger af udsving i det finansielle marked, som kontrahenten ikke har nogen indflydelse på.

Bliv informeret


Vil du også holdes orienteret om de seneste udviklinger af vores emballage og tjenester, kampagner og andre interessante fakta?

Tilmeld dig derefter vores nyhedsbrev ved at udfylde din e-mail nedenfor.